Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym i dodatku dla innych źródeł ciepła. Ważne zmiany i możliwość ponownego ubiegania się o świadczenie!

23 listopada 2022
  1. Odrębny lokal

Informujemy, że weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1967.),  które wprowadziły możliwość ponownego ubiegania się o przyznanie dodatku węglowego i dodatku z tytułu innych źródeł, przez gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, ale w odrębnych lokalach, dla których do dnia 30 listopada 2022 roku nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu!

Potwierdzenie posiadania odrębnego lokalu zostanie zweryfikowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie w formie wywiadu środowiskowego w terenie.

Odrębnym lokalem w szczególności jest wydzielona w obrębie budynku trwałymi ścianami, bez otworów drzwiowych i okiennych pomiędzy lokalami, izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Za odrębnością lokalu będzie przemawiało zatem w szczególności posiadanie oddzielnej kuchni, łazienki oraz odrębnego wejścia. Źródło ogrzewania może być współdzielone z innym gospodarstwem domowym. Posiadanie odrębnego źródła (funkcjonującego pieca) w większym stopniu przemawia, iż jest to odrębny lokal. 

Potwierdzeniem niemożności ustalenia nowego adresu dla wydzielonego lokalu w terminie do 30 listopada 2022 roku będzie złożenie stosownego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. To wnioskodawca ma obowiązek udowodnić i wyjaśnić dlaczego nadanie odrębnego nr lokalu nie jest możliwe.

Aby otrzymać dodatek według znowelizowanych zasad konieczne jest złożenie  nowego wniosku do 30 listopada 2022 roku przez osoby, których wcześniejszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub pozostawiony bez rozpoznania, a wnioskodawcy otrzymali w tej sprawie pisemną informację z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie. Kolejnego wniosku nie składają osoby, których poprzedni wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

  1. Nieterminowe zgłoszenie do CEEB lub brak zgłoszenia

Kolejna istotna zmiana to możliwość przyznania dodatku węglowego również w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku o dodatek węglowy, ponieważ uważały iż z tytułu nieterminowego zgłoszenia lub braku zgłoszenia do CEEB dodatek by im nie przysługiwał, mogą jeszcze zawnioskować o to świadczenie do dnia 30 listopada 2022 roku. W takiej sytuacji również, zgodnie z ustawą,  przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy potwierdzający stan faktyczny oraz dane zawarte we wniosku o dodatek węglowy i dodatek z tytułu innych źródeł.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczewie (pok. Nr 2) lub pod nr tel. 25 63-120-36

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2022-11-23
Data publikacji:2022-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:253