DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE w okresie I-VI 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie zawiadamia, że wnioski o objęcie dzieci dożywianie w szkole w okresie styczeń - czerwiec 2024r. należy składać w terminie do 12 stycznia 2024r. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o dochodach netto osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

         Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1200 i jednocześnie należy spełnić przynajmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

1)    Sieroctwo

2)    Bezdomność

3)    Bezrobocie (figurowanie w ewidencji PUP)

4)    Niepełnosprawność

5)    Długotrwała lub ciężka choroba (poświadczona stosowną dokumentacją lekarską)

6)    Przemoc w rodzinie

7a)    Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

7)    Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

8)    Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i

prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

9)  Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

10)  Alkoholizm lub narkomania

11)  Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2023-12-29
Data publikacji:2023-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:551